•  
Sổ liên lạc điện tử : Register

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thứ ba, 18/03/2014, 13:09 GMT+7

Trường TH-THCS-THPT Châu Á Thái Bình Dương

LỊCH THI CUỐI HK II

NĂM HỌC 2013-2014

Thứ Ngày Khối Buổi Môn thi Thời gian  Ghi chú
19/03/2014 Khối 12 Sáng Văn (120p) 7h00 Vào phòng  
7h15 Phát đề
9h15 Thu bài
Hóa (60p) 9h45 Vào phòng
10h00 Phát đề
11h00 Thu bài
Chiều Sử (90p) 13h30 Vào phòng  
13h45 Phát đề
15h15 Thu bài
Năm 20/03/2014 Khối 12  Sáng Địa (90p) 7h00 Vào phòng  
7h15 Phát đề
8h45 Thu bài
Anh (60p) 9h30 Vào phòng
9h45 Phát đề
10h45 Thu bài
Chiều Lý (60p) 13h30 Vào phòng  
13h45 Phát đề
14h45 Thu bài
Sáu 21/03/2014 Khối 12  Sáng Toán (120p) 7h00 Vào phòng  
7h15 Phát đề
9h15 Thu bài
Sinh (60p) 9h45 Vào phòng
10h00 Phát đề
11h00 Thu bài
Chiều Khối 12 học bình thường
theo thời khóa biểu

Ghi chú: sau khi thi xong học sinh học bình thường theo TKB

Biên hòa, ngày 17 tháng 3 năm 2014 

   Hiệu Trưởng                       

(Đã ký )                          

 

Nguyễn Thị Bích Thủy             


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

Học sinh tiêu biểu